Банківський інститут

Банківський інститут

В процесі навчання студенти Банківського Інституту в Празі отримують глибокі знання теоретичних основ і знайомляться з:

 • практичними проблемами роботи банку,
 • різними формами банківської діяльності та фінансовими операціями,
 • діяльністю типових для даної галузі інформаційних систем та інформаційних технологій галузі оцінки майна та менеджменту.

Випускник отримує необхідну кваліфікацію і необхідні навички для виконання посадових обов’язків на середніх і вищих позиціях в галузі фінансів, банківського діловодства, інформаційних технологій і менеджменту.

Спеціальності бакалаврського навчання

Банківський менеджмент

Навчання, перш за все, спрямоване на теоретичну підготовку студентів до роботи у фінансовій сфері і в інших областях управління економічними процесами, як на рівні окремих підприємств, так і народного господарства в цілому. В процесі навчання студенти також набувають необхідні знання про методи і порядок роботи, безпосередньо застосовуються в актуальних або новостворюваних умовах діяльності окремих підприємницьких суб’єктів, а також діяльності інститутів державного управління.

Метою навчанняза фахом Банківський менеджмент є підготовка дипломованих фахівців, теоретично і практично підготовлених до виконання обов’язків кваліфікованих працівників:

 • банківської,
 • страхової,
 • фінансової сфери,
 • а також для фінансового управління підприємств, інститутів та громадського управління.

Випускник зі спеціалізацією банківського менеджмента отримує кваліфікацію необхідну для виконання посадових обов’язків на рівні нижчого і середнього банківського менеджменту. Він буде в змозі виконувати обов’язки нижчих керівних працівників банку, так наприклад, керівника службового відділення, начальника зміни або керівника філії і т.д. Дана спеціальність відноситься до факультету «Банківська справа».

Метою даної програми є сформувати у студентів науково обґрунтовані уявлення: про природу організації діяльності комерційного банку; механізму управління банківською діяльністю як в звичайних, так і в екстремальних (кризових умовах); про основи ефективної взаємодії виробничого підприємства (організації) і комерційного банку.

Банківський інститут

Електронна торгівля

Навчання за фахом Електронна торгівля в рамках бакалаврської програми навчання Банківської справи було розпочато в 2001/2002 академічному році. Навчання за цією спеціальністю, перш за все, спрямоване на підготовку працівників банківського і фінансового секторів та їх ознайомлення з новими знаннями за фахом, методами і формами роботи. Придбання цієї спеціалізації вельми корисно також і для працівників інших сфер, таких як страхування, державне управління, промисловість, торгівля і т.д.

Мета навчання і профіль діяльності випускника

Навчання спрямоване на підготовку фахівців здатних вирішувати нові завдання і проблеми сучасної і перспективної банківської справи особливо зв’язку з введенням в практику електронної торгівлі. В процесі навчання студент отримує глибокі знання про банківські реалії і необхідні для подальшої роботи навички та майстерність. Випускники отримують необхідну кваліфікацію для заняття середніх і вищих позицій в даній сфері.

Інформаційні технології

Навчання за фахом Інформаційні технології в рамках бакалаврської програми навчання Банківської справи було розпочато в 2001/2002 академічному році навчання за даною спеціальністю направлено на підготовку фахівців широкого профілю, які можуть знайти собі застосування в банківській, фінансовій та державній сферах. У процесі навчання готуються як фахівці, здатні забезпечити експлуатацію інформаційних систем і управління ними, а також кваліфіковані користувачі, які, не будучи фахівцями в галузі інформатики, можуть виконувати менеджерські та виконавчі функції, відповідаючи за обробку інформації та охорону даних.

Мета навчання і профіль діяльності випускника

В процесі навчання студент отримує знання про значення інформатики та інформаційних систем на підприємстві, про проблематику обробки інформації і даних, що є необхідною основою для роботи сучасного менеджера.

Страхування

Навчання за фахом Страхування направлено на підготовку працівників:

 • страхових компаній
 • працівників банків
 • відповідальних за пропозицію банківського страхування і страхових продуктів
 • працівників у сфері фінансів
 • маклерських компаній
 • страхових агентів
 • незалежних ліквідаторів страхових випадків та їх ознайомлення з новими знаннями, методами і формами роботи.

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців, які опанували конкретними знаннями і майстерністю, необхідних для забезпечення професійної діяльності в сфері страхування та фінансів. Придбання цієї спеціальності досить корисно і для працівників інших (нефінансових) областей, які співпрацюють з вищевказаними організаціями, або працюють на позиціях, що відповідають за цю проблематику у виробництві.

Оцінка майна

Навчальна програма орієнтована на широке коло претендентів на навчання, включаючи страхову, банківську, фінансову і державну сфери. Навчання спрямоване на професійну підготовку працівників, які забезпечують оцінку майна, кредити, ризикові позики та інші операції в даній сфері.

Метою навчання за програмою Оцінка майна є підготовка кваліфікованих фахівців для сфери оцінки майна нерухомого, рухомого та підприємств, які мають необхідні знання в області наземного будівництва і архітектури. Поряд з цим студенти опановують і теоретичними основами оцінки та її практичного застосування.

Юридичне управління в підприємницькому секторі

Ступінь бакалавра в області правового управління в бізнес-секторі зосереджена на підготовці кваліфікованих фахівців для застосування норм закону в:

 • бізнес-секторі
 • торгівлі
 • виробництві
 • наданні невиробничих послуг, включаючи фінансові установи, а також установи державного сектора.

Бакалаврат в банківському інституті триває 6 семестрів, і може проходити на денній або комбінованій формі навчання.

Головна мета навчання і профіль випускника

Випускники здатні швидко аналізувати, приймати рішення і практичні заходи для вирішення юридичних питань, аналізувати інформацію, методи придбання знань про правові норми щодо процесів в компанії, правові відносини між організацією і клієнтом.

Економіка та менеджмент малого і середнього бізнесу

Навчальна програма відповідає принципам довгострокової концепції вищої освіти Міністерства освіти Чеської республіки і орієнтується на підготовку фахівців з глибокими теоретичними знаннями і з практичними навиками.

Метою навчання за спеціальністю Економіка та менеджмент малого і середнього бізнесу є підготовка кваліфікованих фахівців у галузях економіки та управління малих і середніх підприємств. За час навчання випускники отримають знання в основних економічних дисциплінах, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і необхідні в цій сфері юридичні знання.

Громадське управління та Європейське співтовариство

Випускники Банківського Інституту Праги за фахом — Громадське управління та Європейське співтовариство цілеспрямовано готуються до діяльності державного або громадського управління в ставленні до ЄС на рівні територіально — адміністративного розчленування. Випускники професійно підготовлені до діяльності на посаді адміністратора в номенклатурі європейських установ і органах ЄС. Випускники будуть теоретично і практично підготовлені для розуміння і правильного використання знань так, щоб були виконані всі зобов’язання держави в рамках ЄС при максимальному використанні положення Чеської Республіки, як члена ЄС для поліпшення його державно-громадського стану.

Економіка та менеджмент в галузі охорони здоров’я та соціальних послуг

Метою даного курсу є підготовка кваліфікованих фахівців в області економіки і управління медичних установ, підприємств та установ, що надають медичні та соціальні послуги комерційним компаніям та некомерційним організаціям. Бакалаврат триває 6 семестрів, і може проходити на денній або комбінованій формі навчання.