Університет Яна Пуркіне

Університет Яна Пуркіне

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Перейти до переліку спеціальностей

Університет взяв ім’я знаменитої людини з северочеського роду Либоховице (1787-1869), один із засновників біології, ембріології, гістології, передової фармакології, порівняльної анатомії, антропології, а також був одним з провідних фізіологів світу.

Євангеліст був універсальним вченим і університет дотримується цієї універсальності, пропонуючи широкий спектр курсів і програм (65 програм і 192 курсів), сфокусованих в різних областях людської діяльності.

Університет Яна Євангелісти Пуркіне є сучасним науковим, освітнім і культурним центром регіону Усті і вносить значний вклад в його розвиток. Він навчає понад 11000 студентів і в ньому працюють близько 1000 співробітників.

Свою історію університет розпочинає з 1954 року, коли була заснована Вища Педагогічна школа. Ця школа в 1959 році отримала назву педагогічного інституту, а потім в 1964 році засновано факультет освіти в Усті-над-Лабем. 28 вересня 1991 року було утворено Університет Яна Євангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем, що включає три факультети і один інститут.

Факультети університету Яна Пуркіне:

Соціально-економічний факультет

Соціально-економічний факультет є одним з факультетів, спрямованих на економічні та соціальні дослідження. Він був створений в 1991 році, і його головним завданням є підготовка кваліфікованих фахівців для державного і приватного сектора в рамках наступних бакалаврських і магістерських програм.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Дні складання іспитів Тест SCIO www.scio.cz
Іспити Іспити залежать від спеціальності. Можуть бути іспити з іноземної мови, математики, загального кругозору, схильності до спеціальності Профільні іспити.

Факультет мистецтва і дизайну

З моменту створення свого профілю факультет має свій арт-виробничий стиль, який працює з промисловими і виробничими підприємствами, з культурними, діловими і багатьма іншими організаціями та установами. Його діяльність — внести вклад в постійне поліпшення естетичного рівня матеріальної культури, а також відродження традиційних галузей. Вчителі та учні в класі та в своїй творчій і науковій діяльності намагаються також знайти нові творчі методи. Варто також відзначити діяльність в області теорії і історії мистецтва. Факультет в повній мірі є науковою установою з власною видавничою діяльністю. З 2001 року він систематично займається побудовою бібліотеки.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 5.11.2015 года
Термін подачі заяв 15 січня 2016 року

29 лютого 2016 року (Фотографія, прикладне мистецтво)

31 березня 2016 року (Кураторське дослідження)

30 травня 2016 року (фотографія (англ)

Дні складання іспитів 16-18 лютого 2016 року

6 травня 2016 року (Фотографія, прикладне мистецтво

30 травня 2016 року (Кураторське дослідження)

23-24 червня 2016 року (фотографія (англ)

Іспити

Домашня робота

Комбінація іспитів в залежності від спеціальності (напр. Малювання, моделювання, замальовка, тест з історії мистецтва, співбесіда, композиція, фотографія, графічний дизайн, графічний проект і т.д.)

Спеціальність Іспити
Фотографія, Прикладне мистецтво Портфоліо бак. роботи, співбесіда, письмовий тест (Історія образотворчих мистецтв), робота на задану тему, робота на вільну тему
Кураторське дослідження Письмовий тест (Історія мистецтва і загальний культурний кругозір), співбесіда
Фотографія (англ) Портфоліо, мотиваційний лист

Факультет виробничих технологій і управління

Факультет в даний час готує техніко-економічних фахівців за програмами бакалавра, магістра та доктора: технологія машинобудування, бакалаврат і магістратура і ступінь програмної інженерії бакалавра, а також спеціалізація в педагогіці.

Діяльність факультету є не тільки освітня та педагогічна, а й науково-дослідницька. В області науки і наукових досягнень вчені представляють свої результати на конференціях і в фаховій літературі.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Дні складання іспитів 24 червня 2016 року 24 червня 2016 року
Іспити Іспити скасовані Профільні іспити

Факультет наук про навколишнє середовище

Факультет наук про навколишнє середовище спрямований на наукові дослідження і освіту в широкій області екології і навколишнього середовища. Він здійснює вивчення причин порушення основоположних елементів навколишнього середовища, шляхи і засоби реабілітації та превентивні заходи, зокрема, в галузі охорони навколишнього середовища. Програми навчання орієнтовані на принцип гнучкості та збалансованої частки природних наук, технічних, економічних та інформаційних полів.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 14 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Дні складання іспитів 18 червня 2016 року
Іспити Іспити скасовані Профільні іспити

Філософський факультет

Філософський факультет університету Яна Євангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем є факультетом університету — орієнтованого на навчання і наукові дослідження в гуманітарних науках. У своїй роботі факультет приділяє основну увагу на оригінальну науково-дослідницьку діяльність, намагаючись створити умови для максимально широкого доступа отримуючи вищу освіту. Філософський факультет був створений 1 вересня 2006 року. Попередником факультету був Інститут гуманітарних досліджень, який був створений за наказом Вченої Ради університету. Зі створенням нового факультету був завершений тривалий процес трансформації, результатом якого стала нова і стабільна структура UJEP.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 29 лютого 2016 року 29 лютого 2016 року
Дні складання іспитів 6-10 червня 2016 року 6-10 червня 2016 року
Іспити Мотиваційна співбесіда. Для деяких спеціальностей іспити скасовані Профільні іспити

Педагогічний факультет

Педагогічний факультет майже п’ятдесят років в області є науковим, культурно-освітнім центром в регіоні. Педагогічний факультет є найбільшим факультетом Університету Яна Євангеліста Усті-над-Лабем. Він готує студентів за викладацькими професіями і не тільки. Свої аудиторії, гуртожитки і спортивні зали надають для 3400 студентів на денній формі і ще 600 студентів у комбінованій формі навчання. Їх підготовку забезпечує 18 наукових і навчальних кафедр (Центр практичного навчання, мовний навчальний центр, центр міжкультурного просвітництва і відділ мультимедійних ресурсів).

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Дні складання іспитів

18-24 квітня 2016 - Практичні іспити

20-24 червня 2016 - Письмові та усні іспити

18-24 квітня 2016 - Практичні іспити

20-24 червня 2016 - Письмові та усні іспити

Іспити Як правило співбесіда або іспит з англійської мови. Для музичних, творчих і фізичних спеціальностей передбачені практичні іспити Як правило співбесіда або іспит з англійської мови. Для музичних, творчих і фізичних спеціальностей передбачені практичні іспити

Факультет природничих наук

Місією факультету є передача і розвиток знань в галузі природничих наук. Факультет також покликаний значно укріпити наукові дослідження в галузі природничих наук для досягнення більш активної участі в Європейському науковому просторі і міжнародних мереж співпраці. Проводиться навчання вищої освіти для всіх трьох ступенів (бакалавр, магістр, доктор). Факультет готує практикуючих лікарів, вчителів для двох класів початкової школи і для середньої школи. Метою є підготовка випускників таким чином, щоб вони могли в повній мірі брати участь на ринку праці або проводити наукові роботи.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Дні складання іспитів

18-22 квітня 2016 року

20-24 червня 2016 року - усні та письмові іспити

18-22 квітня 2016 року

20-24 червня 2016 року - усні та письмові іспити

Іспити Біологія (іноді ще один профільний предмет) Профільні іспити

Інститут медичних досліджень

Інститут медичних досліджень є новою, активно зростаючою частиною UJEP. Він з’явився в 2003 році з урахуванням нових вимог до професійної підготовки, в поєднанні з вимогами ЄС та медичних центрів регіону. Вища освіта безперервно будується на концепції освітнього процесу медичних дисциплін. Дозволяє отримати професії пов’язані з наданням медичної допомоги.

Бакалаврат Магістратура
День відкритих дверей 21 січня 2016 року
Термін подачі заяв 29 лютого 2016 року 29 лютого 2016 року
Дні складання іспитів 6-8 червня 2016 року 8 – 10 червня 2016 року
Іспити Біологія людини Для спеціалізацій фізіотерапія і Трудотерапія - біологія людини і стоматологія

Спеціальності

Форма навчання:

Р — очна форма навчання
К — комбінована форма навчання
А — навчання на англійській мові

Факультети:

СЕФ — Соціально-економічний факультет
ФІД — Факультет мистецтва і дизайну
ФПТУ — Факультет виробничих технологій і управління
ФНОС — Факультет наук про навколишнє середовище
ФФ — Філософський факультет
ПФ — Педагогічний факультет
ФЕН — Факультет природничих наук
ІМІ — Інститут медичних досліджень

Ф Спеціальність Спеціалізація Бакалаврат Магістратура
Термін Форма Термін Форма
СЕФ Економіка та менеджмент Підприємницька економіка і менеджмент 3 РК 2 Р
Фінансовий менеджмент 3 РК 2 Р
Торгівля і маркетинг 3 РК
Економічна політика і управління 3 РК
Регіональний розвиток - - 2 Р
Соціальна політика і соціальні роботи 3 РК
ФІД Прикладне мистецтво Дизайн (інтер'єр; кераміка; дизайн продукції) 4 Р
Фотографія і проміжна творчість (прикладна і рекламна фотографія; фотографія; інтерактивні медіа; перформативні медіа; медіа орієнтовані на час) 4 Р 2 Р
Графічний дизайн (графічний дизайн; візуальний дизайн) 4 Р
Прикладне мистецтво (природні матеріали; скло; текстильна творчість) 4 Р 2 Р
Кураторське дослідження - - 2 Р
Образотворче мистецтво Світлина - - 2 РА
ФПТУ Машинобудівні технології Керування виробництвом 3 РК
Підготовка та управління виробництвом - - 2 РК
Енергетика Теплоенергетика 3 РК
Машинобудування Виробнича безпека 3 Р
Матеріали і технології в транспорті 3 РК 2 РК
Спеціалізація в педагогіці Технічна підготовка з акцентом на освіту 3 Р
ФНОС Екологія та охорона навколишнього середовища Охорона навколишнього середовища 3 РК
Поводження з відходами - - 2 РК
Відновлення ландшафтів - - 2 РК
Інженерна екологія Охорона навколишнього середовища в промисловості 3 РК
Водне господарство 3 РК
ФФ Міжкультурна германістика 3 Р
Німецька мова та література 3 Р
Культурно-історичне релігієзнавство 3 Р 2 Р
Німецька мова для шкільної роботи 3 К
Історія 3 Р 2 Р
Історія з акцентом на викладання 3 Р
Документування пам'ятників 3 Р
Основи гуманітарної освіти - політологія 3 Р
Основи гуманітарної освіти - естетика 3 Р
Філософія + історія 3 Р
Філософія + німецька мова і література 3 Р
Філософія + громадські науки 3 Р
Історія + німецька мова і література з акцентом на викладання 3 Р
Історія + німецька мова і література 3 Р
Історія + громадські науки з акцентом на викладання 3 Р
Історія + громадські науки 3 Р 2 Р
Громадські науки + німецька мова і література з акцентом на викладання 3 Р
Громадські науки + німецька мова і література 3 Р
Політологія + історія 3 Р
Політологія + філософія 3 Р
Політологія + громадські науки 3 Р
Політологія + німецька мова і література 3 Р
Політична філософія - - 2 Р
Викладання історії в середній школі - - 2 Р
Викладання німецької мови та літератури в середній школі - - 2 РК
Історія + німецька мова для другого ступеня базової школи - - 2 РК
Цивільне право + історія - - 2 РК
Цивільне право + німецька мова і література - - 2 РК
Викладання історії та німецької мови та літератури в середній школі - - 2 РК
Викладання історії та суспільних наук в середній школі - - 2 РК
Викладання суспільних наук і німецької мови та літератури в середній школі - - 2 РК
ПФ Філологія Ділова російська мова 3 Р
Чеська мова для іноземців 3 Р
Викладання англійської мови і літератури в комбінації з різними предметами (Англійська мова та літератури, чеська мова та література, Німецька мова та література, Музичне виховання, Історія, Суспільні науки, Технічне виховання) 3 Р 2 Р
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 3 РК
Фізична культура в комбінації з різними предметами (Чеська мова та література, Географія, Історія, Суспільні науки, німецька мова та література, англійська мова та література, Технічне виховання 3 Р 2 Р
Активний спосіб життя 3 Р
Педагогіка Педагогіка вільного часу 3 РК
Педагогіка в спеціальних педагогічних інститутах - - 2 Р
Спеціалізація в педагогіці Соціальне педагогічне сприяння 3 РК
Соціальна педагогіка 3 Р
Шкільний менеджмент 3 К
Психологічно-педагогічна пристосованість 3 К
Вчитель дитячого садка 3 РК
Англійська мова та література 3 Р
Чеська мова та література 3 Р
Комбінації предметів (Чеська мова та література, Філософія, Істрія, Музичне виховання, Німецька мова та література, Суспільні науки, Хорове диригування, Образотворче мистецтво) 3 Р
Музичне виховання 3 Р
Популяризація музики і організація музичного життя 3 Р
Образотворче мистецтво 3 Р
Вчитель середньої школи - - 2 Р
ФЕН Природно - наукове дослідження Навчання природничих наук 3 Р
Математика Математична інформатика 3 Р
Математика та її застосування в природничих науках 3 Р
Географія Географія середньої Європи 3 Р
Географія 3 Р 2 Р
Хімія Токсикологія і аналіз шкідливих речовин 3 Р
Біологія Біологія 3 РК
Фізика Комп'ютерне моделювання у фізиці і техніці 3 РК 2 Р
Прикладна інформатика Інформаційні системи 3 Р
Прикладная фізика Прикладні нанотехнології 3 Р
Викладання Математика 3 Р
Фізика 3 Р
Хімія 3 Р
Інформатика 3 Р
Викладання на другому ступені початкової школи Математика - - 2 Р
Географія - - 2 Р
Хімія - - 2 Р
Фізика - - 2 Р
Біологія - - 2 Р
ІМІ Санітарія Акушерка 3 Р
Загальна медична сестра 3 Р
Спеціалізація в охороні здоров'я Фізіотерапія 3 Р
Трудотерапія 3 Р